Blog

Home » Uncategorized » The Craft Beer Revolution in Vietnam just keeps rolling!

The Craft Beer Revolution in Vietnam just keeps rolling!

August 30, 2016

ho-chi-minh-city-beer-pasteur-street-stand-2-FT-BLOG0716

The Craft Beer Revolution in Vietnam just keeps rolling! Awesome to catch up with Food & Wine Magazine and talk about the emerging craft scene here!
_____________________________________________________

Cuộc cách mạng về bia thủ công ở Việt Nam vẫn đang tiếp tục! Thật tuyệt vời khi được gặp mặt với tạp chí Food & Wine và trò chuyện về thị trường bia thủ công đang phát triển ở đây!