Nhật Kí

Home » Chưa được phân loại » Cuộc cách mạng về bia thủ công ở Việt Nam vẫn đang tiếp tục!

Cuộc cách mạng về bia thủ công ở Việt Nam vẫn đang tiếp tục!

Tháng Tám 30, 2016

ho-chi-minh-city-beer-pasteur-street-stand-2-FT-BLOG0716

Cuộc cách mạng về bia thủ công ở Việt Nam vẫn đang tiếp tục! Thật tuyệt vời khi được gặp mặt với tạp chí Food & Wine và trò chuyện về thị trường bia thủ công đang phát triển ở đây!