CÔNG TY PASTEUR STREET BREWING


Nơi thưởng thức tại Saigon  |   Tìm trên bản đồ

144 Pasteur Street. Xuống hẻm và lên cầu thang, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.
+84 8 3823 9562
Giờ mở cửa: 11:00-23:00
Nếu có bất cứ ý kiến hay câu hỏi gì? Gửi email cho chúng tôi tại địa chỉ:
CHEERS@PASTEURSTREET.COM

CÔNG TY PASTEUR STREET BREWING


Nơi thưởng thức tại Saigon  |   Tìm trên bản đồ

144 Pasteur Street. Xuống hẻm và lên cầu thang, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.
+84 8 3823 9562
Giờ mở cửa: 11:00-23:00
Nếu có bất cứ ý kiến hay câu hỏi gì? Gửi email cho chúng tôi tại địa chỉ:
CHEERS@PASTEURSTREET.COM