Nhật Kí

Home » Chưa được phân loại » Pasteur Street ra mắt cửa hàng The Bottle Shop ở Hong Kong tối nay! Nếu bạn quen biết ai ở đây, hãy truyền tới tai họ nhé.

Pasteur Street ra mắt cửa hàng The Bottle Shop ở Hong Kong tối nay! Nếu bạn quen biết ai ở đây, hãy truyền tới tai họ nhé.

Tháng Tám 30, 2016

13754513_1377651102251237_1318102113901067991_n

Pasteur Street ra mắt cửa hàng the bottle shop ở Hong Kong tối nay! Nếu bạn quen biết ai ở đây, chúng tôi có thể chuyển bia tới cho họ.