Nhật Kí

Home » Chưa được phân loại » Tiên phong trong ngành bia thủ công Việt Nam.

Tiên phong trong ngành bia thủ công Việt Nam.

Tháng Tám 30, 2016

433775a2-98d3-4c94-acb8-8cbb984889cd

Cảm ơn Forbes vì đã chia sẻ câu chuyện của chúng tôi lên trang đầu. Hành trình khai phá bia thủ công sẽ còn tiếp tục. Tới để xem mọi người đánh giá như thế nào về bia thủ công.