Cơ hội hiện tại

Tại Pasteur Street, chúng tôi luôn muốn tạo ra những sản phẩm bia tuyệt vời và luôn chào đón những cộng tác viên, đối tác có chung chí hướng. Nếu bạn muốn gia nhập đội ngũ của chúng tôi, hãy xem những vị trí dưới đây. Muốn làm việc tại Việt Nam, chúng tôi luôn chào đón những vị trí Ủ bia, bồi bàn, nhân viên quản lý sự kiện, và mọi vị trí khác liên quan tới bia. Gửi email cho chúng tôi tại: cheers@pasteurstreet.com với tiêu đề là vị trí bạn muốn làm. Chúng tôi sẽ liên lạc lại ngay với bạn.

Tại Pasteur Street, chúng tôi luôn muốn tạo ra những sản phẩm bia tuyệt vời và luôn chào đón những cộng tác viên, đối tác có chung chí hướng. Nếu bạn muốn gia nhập đội ngũ của chúng tôi, hãy xem những vị trí dưới đây.

Sẵn sàng gia nhập?

Tham gia đội ngũ làm việc với niềm vui, tham gia để mang tới bia ngon cho người Việt và thế giới, gửi CV của bạn qua email cho chúng tôi. Nhớ ghi "Job opportunity" và vị trí bạn muốn làm ở Pasteur Street.

Gửi mail ngay tại: cheers@pasteurstreet.com